GLASBENA PRODUKCIJA

RTV SLOVENIJA

Pomemben del radijskih in televizijskih sporedov je namenjen posredovanju glasbene kulture, posebej slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Uresničevanje te programske usmeritve temelji na vsestranski, učinkoviti in ustvarjalni produkciji glasbenih oddaj in posnetkov. Vsa ta dejavnost je združena v organizacijski enoti Glasbena produkcija, obsega pa prenose in snemanja vseh vidnejših glasbenih dogodkov, dosežkov in dejavnosti ansambla RTV Slovenija.

Prenosi in snemanja potekajo v dogovoru z uredništvi vseh programov radia in televizije: producentske skupine Glasbene produkcije posnamejo in pripravijo za predvajanje vse pomembnejše koncerte in druge glasbene prireditve na Slovenskem – teh je več kot 110 na leto. Številna studijska snemanja dopolnjujejo to dejavnost in zagotavljajo trajne in vrhunske zvočne zapise aktualnih poustvarjalnih dosežkov slovenske glasbene kulture vseh zvrsti s posebnim poudarkom na ustvarjalnosti slovenskih skladateljev.

Glasbeni ansambli RTV Slovenija sodelujejo v številnih radijskih in televizijskih oddajah ali javnih prireditvah, bogatijo domači, neodvisni glasbeni arhiv z vedno novimi posnetki, predvsem slovenskih ustvarjalcev, in skrbijo za razvoj nekaterih glasbenih smeri, ki jih na Slovenskem sicer skorajda ne bi bilo (jazz, zabavna glasba, lahka orkestralna glasba, vokalno-instrumentalna dela, musical, filmska glasba in glasba za TV nadaljevanke, scenska glasba).

Glasbeni ansambli RTV Slovenija so zaradi svojih visokih umetniških dosežkov in uspešnega koncertnega delovanja doma in na tujem pomemben dejavnik slovenske kulture.

Divider